adhd.amsterdam
ADHD Praktijk M3 nu bij het Vondelpark
Welcome ADHD Amsterdam

ADD training op het MediacollegeEen interventie, rustiger dan je denkt!

 Achtergrond van de training

'De juiste prikkels zorgen dat je brein floreert’ zegt neuropsycholoog Jelle Jones om inzichten uit zijn vak toe te passen in het onderwijs.

Dit geldt zeker voor kinderen en jongeren met ADD.

De hersenen van een mens zijn pas uitontwikkeld als hij 25 jaar is of soms zelf nog iets ouder. Het brein van een kind is nog aan het rijpen. Het is nog niet klaar.

Als kinderen op hun tiende of zeventiende jaar matig presteren zegt dat nog niets over wat ze allemaal in hun mars hebben. Het is niet meer dan een momentopname.

Helaas wordt dat op school vaak niet gezien en dan wordt snel gezegd: het zit er niet in.

En dat is juist jammer. Hier wilden we iets aan doen.

Je kunt pas op het 25e levensjaar zien waar een kind ongeveer eindigt.

En voor de rijping van de hersenen is de omgeving heel belangrijk. Het brein ontwikkelt zich niet vanzelf, je kunt niet gewoon wachten tot het zich heeft ontwikkeld. Nee, je moet actief voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling.

Jongeren en zeker jongeren met ADD hebben meer steun en sturing nodig, het is een achterhaalde visie dat zij het zelf kunnen.

 Daarom is sinds 2014 het Mediacollege Amsterdam van start gegaan met een cursustraject voor studenten met ADHD ( ADHD van het gecombineerde type) of ADD ( ADHD van het onoplettende type).

Voor het gemak in het artikel ADD genoemd.

Het Mediacollege Amsterdam is een Mbo school waar studenten worden opgeleid tot creatieve vakspecialisten. Van DTP’er (Desk Top Publisher) tot gamedesigner, van podiumtechnicus tot grafisch vormgever - het Mediacollege Amsterdam staat bekent om hun gevarieerde onderwijsaanbod wat altijd met de maatschappelijke ontwikkelingen mee gaat.

De training is vormgegeven door de ambulant begeleider Etienne Scheepers in samenwerking met de arts en systeemtherapeut Michaela Pronk. Met kennis en passie voor ADD en jongeren hebben zij de ADD training ontwikkeld.

Doel van de training is de studenten in hun eigen kracht te zetten. Als het ware hun eigen positieve ADD energie (terug) te vinden.

Door meer zelfinzicht te krijgen leren de jongeren hun sterke en zwakke kanten beter kennen. Door meer kennis in hun ADD te krijgen leren zij steunnetwerken in te schakelen, helpende gedachten te ontwikkelen en krachtigere en slimme oplossingen te bedenken.

De training is gericht op erkenning en herkenning en helpt studenten in het versterken van hun sociale steunnetwerk.

De training vindt op school plaats in groepen van tien tot twaalf leerlingen. Afgelopen schooljaar zijn er vijf groepen studenten getraind.

Tijdens de selectie van de deelnemers vindt een intake gesprek plaats, waar persoonlijke aandachtspunten worden besproken. Er zijn er acht wekelijkse groepsbijeenkomsten aan het einde van de lesdag van twee uur. Na drie maanden is er een terug kom bijeenkomst of een terugkom middag met alle groepen van het afgelopen schooljaar. Tijdens het traject is er voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding en worden de mentoren op de hoogte gehouden en betrokken bij onderwerpen.

De kennisoverdracht doormiddel van psycho-educatie over ADD vormt de rode draad in de bijeenkomsten, maar ook het opbouwen van een netwerk is erg belangrijk. De deskundigheid die vanuit de onderwijspraktijk en ervaring met ADD wordt overgebracht door de ‘coach’ zorgt voor energieke en dynamische bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt aan opdrachten, praktische tips en vooral het uitwisselen van ervaringen.

Tijdens het thee en koffie moment of het werken aan de creatieve opdracht komen de studenten steeds dichter naar elkaar. De creatieve opdracht kan alleen of in een groep worden uitgevoerd. Met de creatieve opdracht presenteren de studenten uiteindelijk aan het einde van de training hun eigen visie over de diagnose ADD. De leerlingen werken soms thuis met veel enthousiasme verder en er ontstaan prachtige dingen van schilderij en gedicht tot game of film ( zie foto’s).

De steunnetwerk bijeenkomst neemt een belangrijke plek in. Elk student wordt uitgenodigd iemand mee te nemen, van ouders, stiefouders, broer, zus, vriendin, medeleerling.

Waar de studenten vaak gewend zijn de boeman te zijn en kritiek te krijgen op hun gedrag, voelen ze zich gezien en begrepen. De studenten leren de positieve kenmerken van de diagnose ADD kennen en ervaren begrip in de groep en kunnen met hun netwerk concrete afspraken maken over hulp en steun.

De aandacht die ADD verdient binnen het onderwijs op deze manier eindelijk een positieve invulling te krijgen. Juist nu met Passend Onderwijs moeten scholen er alles aan doen om elke leerling én student de extra ondersteuning te bieden die zij nodig hebben voor een succesvolle schoolcarrière.

 

Quotes

Leerling voor de training:

Leerling na de training:

Ik kan me   slecht concentreren.

Ik heb   geleerd om me zekerder te voelen.

Ik voel me   niet begrepen.

Ik hoop dat   ik nu beter met mijn ADD om kan gaan.

Ik voel me   de hele tijd onzeker.

Ik heb   geleerd beter te plannen

Ik slaap   slecht.

Ik voel me   beter begrepen.

Ik heb   altijd een chaos in mijn hoofd.

 

 

Leerling na de training:

Ik dacht dat de bijeenkomsten druk en chaotisch waren. Maar ik werd er eerder rustig van en vond het gezellig.

 

Leerling na afloop training:

‘Ik heb zeer genoten van de ADD training. Niet alleen was het een enorm plezier om mee te doen met de activiteiten, het was ook fijn om te weten dat er meerdere mensen op deze school zitten met een Attention Disorder. Als ik de keus had, zou ik het nog eens opnieuw willen doen, met hetzelfde groepje. Ik heb genoten van het maken van de video game voor de thuisopdracht, met de jongen waarmee ik momenteel in een relatie ben. Graag zou ik iedereen nogmaals willen zien, maar desalniettemin wens ik iedereen nog een fijne tijd op het Media College.’

 

P van een cursist tijdens de steunnetwerk bijeenkomst:

Bedankt voor jullie training! Bestond het maar in mijn studententijd, was ik niet tegen zoveel onbegrip en dingen aangelopen. Ik ben blij dat mijn zoon dit niet gaat overkomen.

 

 

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld